naše materiály, Váš úspech...

O spoločnosti ARRAY PLAST

Firma ARRAY PLAST je oficiálny distribútor firmy QUADRANT EPP v Slovenskej republike. Zameriava na dodávky technických plastov a priemyselných materiálov vo forme polotovarov ako sú tyče, rúry dosky, fólie, disky, hranoly, medzikružia, špeciálne odlievané polotovary na zákazku a služby s týmito materiálmi spojené, t.j. poradenstvom pri výbere najvhodnejšieho materiálu pre Vašu aplikáciu, dovozom z centrálneho európskeho skladu, delením materiálov, výrobou súčiastok podľa výkresov a dodaním požadovaného materiálu na miesto určenia v čo najkratšom termíne.

Centrálny sklad firmy pre Českú a Slovenskú a republiku sa nachádza v Brne. Tu je k okamžitému odberu cca 100 000 kg. plastových polotovarov. Spoľahlivosť všetkých činností našich firiem je overená a zaisťovaná na základe certifikácie ISO 9001.

Kliknutím tu prejdete na stránky materskej firmy EPP Plasty, kde nájdete ponuku našich služieb a materiálov.